Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl
Oddzialy

ODDZIAŁY


Oddział chirurgii naczyniowej. Oddział onkologiczny. Oddział urologiczny. Oddział kardiologiczny. Oddział ginekologiczno-położniczy. Inne.

Zaklady

ZAKŁADY i Pracownie


Zakład diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej. Zakład diagnostyki obrazowej. Apteka z pracownią leków do chemioterapii. Inne.

lĄDOWISKO


Nowy maszt z podświetlanym wskaźnikiem, lampy, przyłącz elektryczny, monitoring, brama automatyczna. Loty wykonywane są całodobowo.

Jubileusz

105-LECIE POGOTOWIA RATUNKOWEGO


Zapraszamy do współorganizacji i do udziału w uroczystościach, które odbędą się 16 września 2017 roku w Przemyślu.

Biała Sobota – w Przychodni Okulistycznej w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu - Podsumowanie

W dniu 10.06.2017 na terenie Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu w Przychodni Okulistycznej zorganizowana została „Biała Sobota”. Akcja miała na celu przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku występowania zaćmy i skierowana była do mieszkańców miasta Przemyśla oraz powiatu przemyskiego. Zgodnie z założeniami akcja była dedykowana zwłaszcza pacjentom powyżej 40 roku życia u których w ostatnim czasie doszło do pogorszenia widzenia, z obciążeniami genetycznym rodzinnego występowania zaćmy, chorym na cukrzycę oraz długotrwale leczonych sterydami.

Badania przeprowadzane były w Poradni Okulistycznej oraz Gabinecie tzw. „Ciemni” Oddziału Okulistyki, z wykorzystaniem dostępnego sprzętu. Badana była ostrość widzenia,ciśnienie wewnątrzgałkowe, a następnie przezierność ośrodków optycznych i dno oka . W trakcie procedur medycznych lekarze udzielali szeregu porad, w przypadku odstępstw od normy wyjaśniali dalsze postępowanie. Badania wykonywane były przez lekarzy Oddziału Okulistyki.

Czytaj więcej...

Podsumowanie - Biała Sobota w Poradni Okulistycznej

 

Podczas bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku zaćmy, które przeprowadziliśmy 10 czerwca tego roku, zdiagnozowaliśmy ponad 100 pacjentów. Zainteresowanie było dwukrotnie większe, dlatego powtórzymy naszą akcję już we wrześniu. Serdecznie dziękujemy naszym Pacjentom za życzliwość i obecność. A państwu lekarzom specjalistom, personelowi pomocniczemu i paniom, które prowadziły rejestrację i dbały o PR bardzo dziękujemy za zaangażowanie i profesjonalizm. 

Zobaczcie relację na 

Biała Sobota USG aorty brzusznej – podsumowanie

Dziękując wszystkim za wsparcie naszej akcji, pragniemy podzielić się informacjami z przebiegu Białej Soboty organizowanej przez Oddział Chirurgii Naczyń, podczas której pięciu specjalistów udzieliło bezpłatnych konsultacji 150 pacjentom (rejestrację prowadzono przez 7 dni przed dniem konsultacji).

W całej puli przebadanych osób u siedmiu stwierdzono schorzenie tętniaka aorty brzusznej do obserwacji. Stopień zaawansowania schorzeń był na tyle istotny, że zalecono dalsze leczenie pod kontrolą poradni specjalistycznej.

Czytaj więcej...

Zmień swoje przyzwyczajenia, nie wrzucaj do śmieci jedzenia

Pod takim hasłem Samorząd Województwa Podkarpackiego, Caritas Diecezji Przemyskiej, Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz Caritas Diecezji Tarnowskiej, a także Bank Żywności, przy współpracy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, podjęli inicjatywę mającą na celu zmniejszenia ilości odpadów spożywczych znajdujących się w odpadach komunalnych i przemysłowych. W ramach akcji wyznaczone punkty przyjmowania produktów żywnościowych, nawet z bardzo krótkim okresem przydatności, oraz ziemiopłody.

 

Czytaj więcej...

Bezpłatne badania w kierunku diagostyki i leczenia zaćmy

 

W sobotę 10 czerwca w godzinach 9.30-13.30 i 14.00-16.00 w Poradni Okulistycznej Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu (przy Oddziale Okulistycznym, wejście od SOR-u, II piętro) odbędą się bezpłatne badania przesiewowe w kierunku diagnostyki i leczenia zaćmy.

Badania skierowane są do mieszkańców Przemyśla i powiatu przemyskiego. Zapraszamy kobiety i mężczyzn powyżej 40 roku życia, u których doszło do pogorszenia widzenia w jednym lub obydwu oczach. Badaniem szczególnie powinni być objęci pacjenci chorzy na cukrzycę, długotrwale leczeni sterydami oraz ci, u których zaćma występuje rodzinnie.

Zgłoszenia prosimy kierować do koordynatora programu − pani Teresy Bereś, I piętro szpitala, pokój 219 lub telefonicznie 16-677 50 41 w dniach 5-9 czerwca w godz. od 8.00 do 9.00. Dane osobowe potrzebne do rejestracji: imię i nazwisko; pesel; adres, tel. kontaktowy lub adres e-mail.

Czytaj więcej...

Centrum rodzicielstwa

Pozytywne przeżycie okresu ciąży i porodu jest bardzo ważne dla każdej matki. W dzisiejszym świecie stało się to także udziałem mężczyzny, który nie chce zostać odizolowany od najważniejszego wydarzenia w życiu rodziny. W położnictwie powstał nowy nurt, dzięki któremu para rodzi swoje dziecko razem, po przygotowaniu w szkole rodzenia.

 

Inne ośrodki

Przejmowanie dokumentacji medycznej z poszczególnych oddziałów, zakładów i innych komórek szpitala. Udostępnienie dokumentacji osobom upoważnionym. Upowszechnianie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej wśród pacjentów. Mycie i dezynfekcja narzędzi i sprzętu medycznego. Archiwum zakładowe, archiwum medyczne, bibiloteka, centralna sterylizacja.