Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

UroRajd 2017

 

Liczba zachorowań na raka wciąż rośnie. Dzięki odpowiedniej diecie, aktywności fizycznej, kontroli stresu i unikania używek, możemy ograniczyć ryzyko wystąpienia nowotworu. Do walki z rakiem wystarczą naprawdę proste kroki. Wystarczyło wsiąść na rower i każdy kto zdecydował się pokonać trasę i zaangażował w dodatkowe atrakcje przewidziane przez organizatorów osobiście mógł zaakcentować swój protest.DSC 0098

 

Otrzymaliśmy 2 470 800 zł z rezerwy Prezesa Rady Ministrów!

 

W trakcie konferencji prasowej 13 października tego roku wojewoda podkarpacki Ewa Leniart poinformowała m.in., że Szpital Woj. im. św. Ojca Pio w Przemyślu otrzymał na restrukturyzację 2 470 800 zł z rezerwy ogólnej Prezesa Rady Ministrów.

Suma środków w ramach tej rezerwy dla podmiotów leczniczych województwa podkarpackiego wyniesie prawie 10 milionów złotych i zostanie przeznaczona na:

1) zakup gammakamery wraz z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb jej montażu dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w kwocie 2 734 952 zł,

2) zadania pod nazwą: „Restrukturyzacja Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w  Przemyślu” w  kwocie 2 470 800 zł. Przedmiotem tego zadania są zakupy sprzętu oraz modernizacja: Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym o dodatkowe skrzydło w bloku A oraz utworzenie Sali Intensywnego Nadzoru; Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej na Oddział Pulmonologiczny; Pracowni ESWL (Pozaustrojowa Litotrypsja kamieni układu moczowego); Centralnego Bloku Operacyjnego; Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii; Oddziału Chirurgii Naczyniowej z Blokiem Operacyjnym i Pracownią Angiografii; Oddziału Okulistycznego.

ZP/42/PN/2017

  1. Kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie robót na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn.: Modernizacja Oddziału Neurologicznego pomieszczeń Pododdziałem Udarowym pomieszczeń dodatkowe skrzydło pomieszczeń bloku pomieszczeń oraz utworzenie Sali wzmożonego nadzoru;
  2. Modernizacja pomieszczeń po Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej oraz dostosowanie do potrzeb Oddziału Pulmonologicznego

Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziału Neonatologicznego z Pododdziałem Patologii Noworodka.

Celem głównym inwestycji jest zwiększenie efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów infrastruktury budowlanej oraz poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa i jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Przemyślu i okolicach. Całkowity koszt remontu oddziału to około mln złotych dokonany ze  środków własnych szpitala. Prace remontowe trwały ponad 6 miesięcy, a w tym czasie zostało wykonane m.in.: generalna modernizacja sali porodowej; nowy podział sal; montaż nowoczesnej lampy operacyjnej na sali porodów rodzinnych (przeniesionej z bloku operacyjnego z ul. J. Słowackiego);

Wykonaliśmy dodatkowe bezpłatne badania spirometryczne

W dniach 25 i 27 września tego roku personel medyczny Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc przeprowadził bezpłatne badania spirometryczne oceniające wydolność oddechową pacjentów, czyli pojemność płuc oraz przepływ powietrza przez poszczególne partie układu oddechowego. Badaniom poddało się 50 pacjentów. wśród nich 12 osób, u których stwierdzono zaburzenia w przepływie powietrza, zostały poinformowane o konieczności dokładniejszej diagnostyki.

Pacjentom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na następne badania.

 

GALERIA