Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

DZP/25/PN/2017

Dostawa medcznego sprzętu jednorazowego dla chirurgi naczyniowej oraz pracowni hemodynamiki i angiologii - w tym do ablacji i krioablacji.

Bezpłatne badanie ultrasonograficzne dzieci

16 września z okazji obchodów Jubileuszu 105-lecia Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu odbędą się bezpłatne badania USG dzieci przeprowadzone przez Fundację „Słoneczna Przyszłość”. Badanie będzie obejmować  jamę brzuszną i szyję u wszystkich dzieci, dodatkowo mosznę u chłopców, a u dziewczynek -  narządy miednicy mniejszej. 

Zapraszamy maluchy w wieku od 9 m-ca życia do 6 roku życia. Badania będą przeprowadzane w specjalistycznym ambulansie na Rynku Starego Miasta.

Zgłoszeń prosimy dokonywać pod numerem 16 677 50-41 od 28 do 31 sierpnia w godz. 9.00-10.00. Możemy przebadać 40 dzieci i kolejność zgłoszeń będzie decydować o wpisie na listę. Dane potrzebne do rejestracji: imię i nazwisko rodzica i dziecka, pesel dziecka,  telefon kontaktowy.

Uwaga! Udział w badaniach bez wcześniejszej rejestracji nie jest możliwy.


Od 31 sierpnia dodatkowe uprawnienia dla osób represjonowanych

6 lipca br. została podpisana ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta zmienia m.in. przepisy z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1793 ze zm.) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podkarpacki NFZ otrzymał dodatkowe 166 mln zł - w tym na szpitale

Nowiny24.pl: „Dyrektor podkarpackiego oddziału NFZ poinformował o zmienionym planie finansowym. – Uzyskaliśmy dodatkową kwotę 115 mln 734 tys. zł na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej - mówi Ryszard Bugaj. Pieniądze zostaną przeznaczone na lecznictwo szpitalne, a także na podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz na rehabilitację.