Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Jubileusz 105-lecia Ratownictwa Medycznego w Przemyślu

 

Szanowni Państwo

Dokładnie 105 lat temu w maju 1912 roku powołano do życia Pogotowie Ratunkowe w Przemyślu.

W tamtym okresie była to jedna z pierwszych w Polsce stacji Pogotowia Ratunkowego (w przedwojennej Polsce w dawnym województwie lwowskim, po Lwowie było to druga stacja PR, a wspólnie z Tarnowem jako szósta w kraju). Dzisiaj jest to najstarsza służba ratownictwa medycznego w województwie podkarpackim, która obecnie funkcjonuje przy Wojewódzkim Szpitalu im. św. Ojca Pio w Przemyślu. Tak więc we wrześniu będziemy obchodzić Jubileusz 105-lecia tejże szacownej i jakże zasłużonej dla społeczeństwa instytucji.

 

Na jej powstanie, tak jak w przypadku innych miast, wpłynęło szereg tragicznych wydarzeń, takich jak katastrofa kolejowa w Medyce pod Przemyślem w dnia 4 maja 1911 roku, do której doszło po zderzeniu pociągu nr 70, jadącego z Przemyśla z pociągiem nr 170 jadącym z Mościsk. W wyniku tego zderzenia śmierć poniosły dwie osoby a kilkanaście innych zostało rannych. Wypadki o takiej skali oraz zwykła świadomość potrzeby niesienia pomocy medycznej obywatelom doprowadziły do wydania przez Radę Miasta Przemyśla w dniu 8 lutego 1912 rezolucji o potrzebie utworzenia stacji ratunkowej.

Pisała o tym ówczesna prasa. W szóstym numerze z 1912 roku „Przegląd Przemyski” cytuje sprawozdanie z posiedzenia Rady Miejskiej: „(…) druga rezolucja domagała się stałej stacji ratunkowej na wzór większych miast, której potrzebie nie da się zaprzeczyć.”

Już w czerwcu tego samego roku pogotowie rozpoczęło udzielanie pomocy pierwszym pacjentom. Późniejszy okres to obie wojny światowe i zmiany ustrojowe, które nie stanęły na przeszkodzie w działalności tej instytucji, i niczym feniks z popiołów, dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, często wręcz pasjonatów, przemyskie Pogotowie Ratunkowe zawsze się odradzało, by aż do dziś nieść pierwszą pomoc i służyć społeczeństwu.

Aby godnie uczcić Jubileusz 105-lecia i uroczyście uhonorować ludzi, którzy swoim życiem i pracą tworzyli tę piękną historię, wpisującą się trwale i nierozerwalnie w historię Przemyśla, Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu 105-lecia Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Ojca Pio, Urzędem Miasta Przemyśla, Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej oraz Archiwum Państwowym w Przemyślu serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców do uczestnictwa w uroczystościach, które odbędą się w dniu 16 września 2017 roku w Przemyślu.

Komitet Organizacyjny zawraca się z gorącym apelem do wszystkich mieszkańców Przemyśla, którzy kiedyś sami lub ich bliscy związani byli z przemyskim Pogotowiem Ratunkowym o udostępnienie prywatnych zasobów archiwalnych (zdjęć lub dokumentów), które za zgodą właściciela mogłyby być wykorzystane w opracowywanej publikacji o roboczym tytule „105 lat Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu. Historia i współczesność”.

Właściwa popularyzacja i promocja tego święta przez liczne środowiska doda obchodom uroczystego charakteru o szerszym znaczeniu. Dlatego organizator serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do współorganizowania wydarzenia, a także liczy na hojne wsparcie Jubileuszu 105-lecia. Wszelka pomoc finansowa oraz rzeczowa urealni ideę organizowanego z tak dużym rozmachem święta. Każdy wkład dobroczyńców trwale wpisze się w oficjalny charakter Jubileuszu 105-lecia istnienia Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu.

Wpłaty dokonywać można na specjalnie uruchomiony rachunek bankowy: Podkarpacki Bank Spółdzielczy 17 8642 1155 2015 1500 5283 0015, z dopiskiem „Jubileusz 105-lecia Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu”.

Pozyskanie darczyńców i sponsorów umożliwi zrealizowanie założeń organizacyjnych i pozwoli pokryć wszystkie koszty. W założeniu obchody Jubileuszu będą miały charakter wydarzenia o kulturalno-edukacyjnym i społecznym wymiarze. Pragniemy, aby to święto dedykowane „ludziom i dla ludzi” wniosło istotny wkład w świadome upowszechnianie właściwego zachowania i celebrowania dziedzictwa naszego miasta.

W dniu uroczyści w godzinach porannych zaplanowano uroczystą Mszę Świętą. Tuż po niej w siedzibie Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej odbywać się będzie kolejny etap obchodów. W tej części zaplanowano okolicznościowe wystąpienia zaproszonych gości oraz uroczystą konferencję naukową, przedstawiającą rys historyczny służb ratowniczych działających w Polsce i Przemyślu. Odbędzie się również cykl wykładów popularyzujących wiedzę o najnowszych technikach i metodach ratowniczych, stosowanych w dzisiejszych czasach.

Nastąpi otwarcie dwóch wystaw: pierwsza, to ekspozycja planszowa przedstawiająca rys historyczny PR oraz druga wystawa plenerowa umiejscowiona na dziedzińcu Muzeum, to prezentacja karetek – eksponatów OSP Muzeum Ratownictwa z Krakowa, a także prezentacja najnowszych ambulansów sanitarnych.

Ważnym oraz podmiotowym akcentem uroczystości stanie się wielopokoleniowe spotkanie, na które zostaną zaproszeni emerytowani i obecni pracownicy przemyskiego Pogotowia Ratunkowego. W geście wdzięczności i podziękowań za wieloletnią i ofiarną pracę (wytypowanym seniorom) zostaną wręczone odznaczenia państwowe, dyplomy okolicznościowe oraz drobne upominki ufundowane przez Darczyńców.

Obecnie dalsze propozycje programowe obchodów Jubileuszu 105-lecia są na etapie uzgodnień i konsultacji organizatora z przedstawicielami przemyskich instytucji.

Aby obchodom Jubileuszu 105-lecia nadać oficjalny charakter, organizator wystosował zaproszenia do najważniejszych osób w państwie, województwie i w mieście z prośbą o uświetnienie swą obecnością i objęcie Honorowego Patronatu nad świętem. Zaproszenia zostały skierowane do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP, Premiera RP, Ministra Zdrowia, Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz do parlamentarzystów, instytucji, stowarzyszeń i organizacji związanych z naszym miastem.

Współgospodarzem organizowanego święta został Prezydent Miasta Przemyśla, pan Robert Choma, natomiast współpracę w Honorowej Radzie Programowej przyjął pan Stanisław Kruczek, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego".

Wszystkie informacje o przebiegu prac Komitetu Organizacyjnego podawane będą Państwu na bieżąco.

 

Serdecznie pozdrawiamy

W imieniu organizatorów

Koordynator ds. Obchodów Jubileuszu 105-lecia Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu

Artur Zając

tel. 784 280 085

http://przemysl.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/piknik-naukowy-w-pwsw-w-przemyslu-foto,4113776,galop,25314910,t,id,tm,zid.html

Załączniki:
Pobierz plik (Nowiny 24.pl 105 lat Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu.png)105 lat Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu2018 kB2017-05-16 19:52
Kategoria: