Bezpłatne badania w kierunku diagostyki i leczenia zaćmy

 

W sobotę 10 czerwca w godzinach 9.30-13.30 i 14.00-16.00 w Poradni Okulistycznej Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu (przy Oddziale Okulistycznym, wejście od SOR-u, II piętro) odbędą się bezpłatne badania przesiewowe w kierunku diagnostyki i leczenia zaćmy.

Badania skierowane są do mieszkańców Przemyśla i powiatu przemyskiego. Zapraszamy kobiety i mężczyzn powyżej 40 roku życia, u których doszło do pogorszenia widzenia w jednym lub obydwu oczach. Badaniem szczególnie powinni być objęci pacjenci chorzy na cukrzycę, długotrwale leczeni sterydami oraz ci, u których zaćma występuje rodzinnie.

Zgłoszenia prosimy kierować do koordynatora programu − pani Teresy Bereś, I piętro szpitala, pokój 219 lub telefonicznie 16-677 50 41 w dniach 5-9 czerwca w godz. od 8.00 do 9.00. Dane osobowe potrzebne do rejestracji: imię i nazwisko; pesel; adres, tel. kontaktowy lub adres e-mail.

Badanie będzie polegać na określeniu ostrości widzenia oczu, pomiarze ciśnienia wewnątrz gałkowego, rozszerzania źrenic i badaniu w lampie szczelinowej. Po zakończeniu diagnostyki wszyscy pacjenci zostaną objęci okresowym badaniem kontrolnym w przyszpitalnej Poradni Okulistycznej. W przypadku stwierdzenia zaćmy kwalifikującej się do leczenia operacyjnego pacjenci zostaną objęci programem w ramach refundacji NFZ po wystawieniu skierowania przez lekarza POZ na leczenie w Oddziale Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu.

Możemy przebadać 100 osób. Kolejność zgłoszeń będzie decydowała o możliwości przyjęcia pacjenta.

Podczas badania: 1) sprawdzimy dane personalne – pesel od 1977 roku i poniżej;

2) będzie można zadać kilka podstawowych pytań;

3) badanie będzie trwało 10 minut;

4) od razu poinformujemy o wyniku badania;

5) wystawimy informację dla lekarza POZ.

Serdecznie zapraszamy