Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Biała Sobota USG aorty brzusznej – podsumowanie

Dziękując wszystkim za wsparcie naszej akcji, pragniemy podzielić się informacjami z przebiegu Białej Soboty organizowanej przez Oddział Chirurgii Naczyń, podczas której pięciu specjalistów udzieliło bezpłatnych konsultacji 150 pacjentom (rejestrację prowadzono przez 7 dni przed dniem konsultacji).

W całej puli przebadanych osób u siedmiu stwierdzono schorzenie tętniaka aorty brzusznej do obserwacji. Stopień zaawansowania schorzeń był na tyle istotny, że zalecono dalsze leczenie pod kontrolą poradni specjalistycznej.

Duża liczba osób zgłaszająca się do badania świadczy niewątpliwie o pewnej świadomości chorych, że warto zbadać stan swoich naczyń, by uniknąć niespodzianek. Jednak z drugiej strony pokazuje jak wielka liczba osób autentycznie potrzebujących nie może znaleźć drogi do lekarza specjalisty i jak wielkie jest zapotrzebowanie na taki kontakt.

O naszej akcji i jej wynikach oraz wnioskach z niej płynących postaramy się poinformować Pana Dyrektora NFZ Oddziału w Rzeszowie.

Pragniemy zapewnić, że lekarze Oddziału Chirurgii Naczyń Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu nie zakończą na powyższej akcji swojej aktywności w próbie zmiany sytuacji chorych zagrożonych chorobą naczyń.

Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu

Dział Rozwoju, Promocji i Komunikacji Społecznej 

tel. 16 677 50 41

Kategoria: