Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/phubajt/ftp/00_WSZP/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

XVIII Podkarpackie Dni Onkologiczno-Chirurgiczne

DSC03264

W Arłamowie 3 listopada odbyła się kolejna XVIII edycja Podkarpackich Dni Onkologiczno-Chirurgicznych. Konferencja zorganizowana przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego nosiła tytuł „Nowoczesne metody leczenia nowotworów”. Inicjatorem tego wydarzenia byli lekarze Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu wraz z Podkarpackim Oddziałem Towarzystwa Chirurgów Polskich i Podkarpackim Oddziałem Polskiego Komitetu Zwalczania Raka w Przemyślu, którzy od lat zajmują się problematyką chorób nowotworowych.

Dwunastu ekspertów-autorytetów w dziedzinie chirurgii onkologicznej poświęciło swój czas, aby uświetnić konferencję, która zakończyła się sukcesem. Bardzo nas cieszy fakt, że to dzięki udziałowi znamienitych gości mieliśmy okazję przygotować tak wspaniałe przedsięwzięcie.

Głównym celem konferencji było stworzenie w Polsce interdyscyplinarnej platformy dialogu i debaty nad problemem onkologii w chirurgii. Naukowcy i praktycy reprezentujący wiodące ośrodki naukowe z całej Polski zaprezentowali wyniki własnych badań oraz pasję do prezentowanego zagadnienia, podzielili się doświadczeniami ze swojej kariery zawodowej i ciekawymi zagadnieniami naukowymi.

Nadrzędnym celem tej edycji była nie tylko możliwość poznania interesującego podejścia do koncepcji chorób nowotworowych w przekroju różnych dziedzin chirurgii, ale także próba wypracowania strategii przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom wychodząc naprzeciw międzynarodowym standardom. Referenci pobudzili uczestników spotkania do ożywionych dyskusji, które miały miejsce nie tylko podczas trzech sesji konferencyjnych, ale także w kuluarach, w czasie przerwy kawowej

Mamy nadzieję, że konferencja pozwoliła na owocną wymianę poglądów naukowych, a współpraca będzie kontynuowana w najbliższej przyszłości.

 

PRZEMYSKIE.INFO -  DLA DOBRA PACJENTA

LINK

 

Galeria ikona wpisu

Kategoria: