Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ŚW. OJCA PIO W PRZEMYŚLU ZAPRASZA NA BEZPŁATNE BADANIA ZAĆMY

Lekarze Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w próbie zmiany sytuacji chorych zagrożonych chorobą zaćmy udzielą bezpłatnych konsultacji. W dniu 07.04.2018r. od godz. 9.00-13.30 na terenie poradni okulistycznej Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu( przy oddziale okulistyki, wejście od SOR-u II piętro), odbędą się bezpłatne badania przesiewowe w kierunku diagnostyki i leczenia zaćmy.

Lekarze Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zapraszają lokalną społeczność miasta Przemyśla i okolic. ZAPRASZAMY Kobiety
i mężczyzn powyżej 40 r. życia, u których doszło do pogorszenia widzenia w jednym lub obydwu oczach. Badaniem szczególnie powinni być objęci pacjenci chorzy na cukrzycę, długotrwale leczeni sterydami oraz pacjenci, u których zaćma występuje rodzinnie. Zgłoszenia proszę kierować do koordynatora programu - Dział Rozwoju, Promocji i Komunikacji Społecznej.

Zapisy będą przyjmowane pod numerem telefonu 16 677 50 41 w dniach 03-06.04.2018r. w godz. od 9.00-11.00 w celu rejestracji. Liczba miejsc ograniczona.Badanie będzie polegać na określeniu ostrości widzenia oczu, pomiarze ciśnienia wewnątrzgałkowego, rozszerzeniu źrenic i badaniu w lampie szczelinowej.Po zakończeniu badania okulistycznego wszyscy pacjenci zostaną objęci okresowym badaniem kontrolnym w Przyszpitalnej Poradni Okulistycznej.

W przypadku obecności zaćmy, która kwalifikuje się do leczenia operacyjnego pacjenci zostaną objęci programem leczenia zaćmy w ramach refundacji NFZ po wystawieniu skierowania przez lekarza POZ do leczenia w Oddziale Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. Możemy przebadać 100 osób
i kolejność zgłoszeń będzie decydowała o możliwości przyjęcia pacjenta.

Podczas badania:

  1. Sprawdzimy dane personalne pesel od 1977r. i poniżej
  2. Będzie można zadać kilka podstawowych pytań  
  3. Badanie będzie trwało 10 minut
  4. Od razu poinformujemy o wyniku badania
  5. Wystawimy informację do lekarza POZ

Dane osobowe potrzebne do rejestracji:Imię i nazwisko, pesel, adres, tel. kontaktowy lub adres email.

Kategoria: