Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

„ Koordynowana Opieka Kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”

DSC 0832 Kopiowanie

W piątek  5 kwietnia odbyła się  uroczystość otwarcia nowych oddziałów w której udział wzięli licznie zaproszeni goście, których przywitał Dyrektor Piotr Ciompa. Następnie przedstawił krótką informację na temat nowej inwestycji oraz podziękował wszystkim pracownikom za dotychczasową współpracę, zaangażowanie i pomoc przy projekcie.

Projekt współfinansowany był  ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z osią priorytetową VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna i działaniem 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej o także z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Projekt obejmował  przebudowę pomieszczeń administracji oraz byłego Oddziału Dermatologicznego oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną .

W wyniku realizacji projektu powstał nowy   20 łóżkowy Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej i  16 łóżkowy Pododdział  Kardiologii Inwazyjnej, dodatkowo  doposażony został istniejący już  w szpitalu Oddział Kardiologiczny oraz Poradnia Kardiologiczna. Szpital uzyskał nowoczesną pracownię  Hemodynamiki i Angiologii z dwiema salami  

W ramach projektu zakupiono ponad czterysta wyrobów medycznych na kwotę ponad dziewięciu milionów złotych . Całkowity koszt inwestycji to prawie 15 mln złotych.

 GALERIA

Kategoria: