Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

dsc 0199

 

W ramach Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i  Dnia Położnej w dniu 10 maja br odbyła się konferencja poświęcona  skoordynowanej opiece nad pacjentem z rozpoznaną chorobą nowotworową. Organizatorem uroczystości była Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Przeworsku oraz Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

 

 

 

 

Życzenia Świąteczne

piatek wielkanocny f81

 

Najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się Święta Wielkiejnocy, aby w Państwa domach zagościły spokój i nadzieja, a także rodzinny, wiosenny nastrój.

Niech ten szczególny czas będzie dla wszystkich okresem wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości

       

   Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

KONFERENCJA PRASOWA- podpisanie porozumienia

DSC 0985

   W dniu 11 kwietnia 2019r. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Piotr Ciompa i Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu dr Paweł Trefler podpisali porozumienie o współpracy w zakresie tworzenia i rozwijania kierunków medycznych oraz stworzenia możliwości odbywania praktyk zawodowych dla studentów kierunku pielęgniarstwo oraz innych kierunków studiów prowadzonych przez uczelnię PWSW w Przemyślu.

 

GALERIA

„ Koordynowana Opieka Kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”

DSC 0832 Kopiowanie

W piątek  5 kwietnia odbyła się  uroczystość otwarcia nowych oddziałów w której udział wzięli licznie zaproszeni goście, których przywitał Dyrektor Piotr Ciompa. Następnie przedstawił krótką informację na temat nowej inwestycji oraz podziękował wszystkim pracownikom za dotychczasową współpracę, zaangażowanie i pomoc przy projekcie.

Projekt współfinansowany był  ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z osią priorytetową VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna i działaniem 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej o także z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Projekt obejmował  przebudowę pomieszczeń administracji oraz byłego Oddziału Dermatologicznego oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną .

W wyniku realizacji projektu powstał nowy   20 łóżkowy Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej i  16 łóżkowy Pododdział  Kardiologii Inwazyjnej, dodatkowo  doposażony został istniejący już  w szpitalu Oddział Kardiologiczny oraz Poradnia Kardiologiczna. Szpital uzyskał nowoczesną pracownię  Hemodynamiki i Angiologii z dwiema salami  

W ramach projektu zakupiono ponad czterysta wyrobów medycznych na kwotę ponad dziewięciu milionów złotych . Całkowity koszt inwestycji to prawie 15 mln złotych.

 GALERIA