Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Szpital otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego dla projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup wysokospecjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych w Wojewódzkim Szpitali im. Św. Ojca Pio w Przemyślu".

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego dla projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup wysokospecjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych w Wojewódzkim Szpitali im. Św. Ojca Pio w Przemyślu".
Ogólna wartość projektu to 1 976 520 zł, przy czym dofinansowanie z RPO to kwota 1 383 564 zł. W ramach projektu planowany jest zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów: neonatologii, onkologii i kardiologii z pracownią hemodynamiki.

Zakupiony sprzęt to: 

  • ultrasonograf
  • 2 inkubatory dla noworodków 
  • 2 zestawy do nieinwazyjnego wspomagania oddechu 
  • 8 kardiomonitorów z centralą 
  • system Holtera 
  • EKG 
  • USG 
  • zestaw do wykonywania przezskórnej ablacji serca
Kategoria: