Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Podziękowanie

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu składa serdeczne podziękowania PZU "Życie" za dofinansowanie zakupu defibrylatora dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu składa serdeczne podziękowania PZU "Życie" za dofinansowanie zakupu defibrylatora dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

W tak trudnym okresie, we wszystkich jednostkach ochrony zdrowia zakup tego sprzętu będzie bardzo pomocny w ratowaniu zdrowia i życia poszkodowanych.

Dziękując za okazane wsparcie liczymy na dalszą współpracę.

 

D Y R E K T O R

 Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

dr inż. Janusz Hamryszczak

Kategoria: