Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Podsumowanie programu wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u dzieci

W ramach realizacji programu wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat w pracowniach Ultrasonograficznych w Oddziale Chorób Dzieci z Poddziałem Pulmonologicznym oraz w Zakładzie Radiologii Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu wykonano 350 badań USG.

W ramach realizacji programu wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat w pracowniach Ultrasonograficznych w Oddziale Chorób Dzieci z Poddziałem Pulmonologicznym oraz w Zakładzie Radiologii Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu wykonano 350 badań USG. Badania wykonywane były w okresie od 18.05.2010 r. do 06.09.2010 r.

W przeprowadzonych badaniach nie wykazano u dzieci chorób nowotworowych, wykryto pojedyncze przypadki patologii układu moczowego w postaci poszerzenia UKM-ów nerek- zalecono dalszą diagnostykę, zaobserwowano też przypadki izolowanej obecności płynu w zagłębieniu pęcherzowo-odbytniczym u chłopców oraz w zatoce Douglasa u dziewczynek.

W trakcie rozmów z rodzicami uzyskano opinie na temat w/w programu pozytywne lub bardzo pozytywne.

Kategoria: