Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Szpital otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego dla projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup wysokospecjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych w Wojewódzkim Szpitali im. Św. Ojca Pio w Przemyślu".

Pozytywna ocena wniosku o remont lądowiska przy szpitalu

Projekt szpitala pt. "Remont lądowiska dla śmigłowców przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu" został pozytywnie rozpatrzony pod względem formalnym przez zespół ds. oceny projektu w Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w Warszawie.