Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu

W dniu 23 listopada 2010r. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu dr Janusz Hamryszczak podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup wysokospecjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych w Wojewódzkim Szpitali im. Św. Ojca Pio w Przemyślu".

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu

W dniu 5 października 2010r. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu dr Janusz Hamryszczak podpisał umowę na dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.