Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

SZKOLENIE DLA RATOWNIKÓW

SZKOLENIE DLA RATOWNIKÓW

PRZEMOC W RODZINIE - NIEBIESKA KARTA


SZKOLENIE DLA RATOWNIKÓW

PRZEMOC W RODZINIE - NIEBIESKA KARTA


Urząd Miasta Przemyśla - Wydział Spraw Społecznych wraz z Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Ojca Pio, organizuje w dniu 29.11.2013 godzina 09:00-11:00 w sali konferencyjnej tutejszego szpitala, szkolenie dla wszystkich ratowników na temat:

PRZEMOC W RODZINIE - NIEBIESKA KARTA.

Szkolenie poprowadzi Pani Sabina Skubisz przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Zapraszamy

Kategoria: