Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

DEBATA „ RAZEM raźniej przeciwko PRZEMOCY”

Dnia 19.11.2013r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu odbyła się debata poświęcona problemowi przemocy w rodzinie oraz stosowaniu procedury „ Niebieskiej Karty”. W debacie wzięli udział przedstawiciele władz miejskich i samorządowych, specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki i edukacji Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Przemyślu i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Przemyślu oraz przedstawiciele ochrony zdrowia Wojewódzkiego Szpitala im. Św.Ojca Pio w Przemyślu oraz Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu i Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach.

Dnia 19.11.2013r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu odbyła się debata poświęcona problemowi przemocy w rodzinie oraz stosowaniu procedury „ Niebieskiej Karty”. W debacie wzięli udział przedstawiciele władz miejskich i samorządowych, specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki i edukacji Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Przemyślu i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Przemyślu oraz przedstawiciele ochrony zdrowia Wojewódzkiego Szpitala im. Św.Ojca Pio w Przemyślu oraz Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu i Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach.

Celem debaty było przedstawienie obecnej sytuacji w powiecie przemyskim związanej z realizacją zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wypracowanie procedur, które zaowocują lepszą współpracą pomiędzy instytucjami.

Specjaliści oraz przedstawiciele Zespołów Interdyscyplinarnych z miasta i gminy podkreślali jak złożonym i szerokim tematem jest bezpieczeństwo, spokój i miłość w rodzinie.

W ramach debaty przewidziano wystąpienie pani Renaty Telegi po. Pielęgniarki Naczelnej Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, która podkreśliła, iż rodzina jest pierwszym najbardziej wpływowym środowiskiem rozwoju dziecka.. Omówiła system wdrażania Niebieskiej Karty w systemie Ratownictwa Medycznego oraz ciągłą aktualizację tematu poprzez szkolenie kadry medycznej jednostek ratownictwa medycznego Szpitala

Spotkanie zakończone zostało wspólną dyskusją i wypracowaniem nowych rozwiązań na rzecz przeciwdziałania przemocy i wsparcia jej ofiar.

FOTORELACJA

{vsig}aktualnosci/DEBATA{/vsig}


Kategoria: