Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

BIAŁA SOBOTA W PORADNIACH NACZYNIOWYCH- „Ocal Nogę"

14 grudnia 2013r. w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu mieszkańcy Przemyśla i regionu mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji w poradni chorób naczyń u lekarzy specjalizujących się w schorzeniach naczyniowych.

14 grudnia 2013r. w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu mieszkańcy Przemyśla i regionu mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji w poradni chorób naczyń u lekarzy specjalizujących się w schorzeniach naczyniowych.

Akcja „ Ocal nogę” jest odpowiedzią na rosnący lawinowo problem dostępności pacjentów do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z zakresu chirurgii naczyniowej i niskiej świadomości na temat niedokrwienia kończyn dolnych i jego konsekwencji.

W ramach Białej Soboty lekarze Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu przyjęli 112 pacjentów. To jednak kropla w morzu potrzeb. Gdy ogłoszono akcję, listy wypełniły się błyskawicznie. Darmowa konsultacja nie zdarza się bowiem często.

FOTORELACJA
Kategoria: