Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności projektu wraz z analizą finansowo - ekonomiczną oraz wnioskiem aplikacyjnym.

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w związku z przygotowywaniem projektu na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń, zakup sprzętu oraz szkolenie personelu dla oddziału opieki długoterminowej w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 na realizację programów w ramach obszaru programowego „Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia"  zaprasza Państwa do złożenia oferty na opracowanie studium wykonalności projektu wraz z analizą finansowo - ekonomiczną oraz wnioskiem aplikacyjnym.

Coraz bliżej do nowoczesnego centrum radioterapii w Przemyślu

Umowę o współpracy podpisali w piątek 8 marca przedstawiciele Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu i spółki Radiology Therapeutic Center Poland (RTCP). W jej efekcie powstanie w Przemyślu nowoczesne, bazujące na najnowszych osiągnięciach medycyny Centrum Radioterapii Amethyst. Koszt inwestycji wyniesie 60 mln złotych i w całości zostanie pokryty przez RTCP.

Szpital otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w lutym otrzymał  dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego dla projektu pn. "Termomodernizacja bloku A Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu". Ogólna wartość projektu: 2 939 149,38 PLN, z tego dofinansowanie z EFRR 1 913 281,51 PLN. W ramach projektu planuje się wykonanie docieplenia budynku A, wewnętrznego docieplenia stropodachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację instalacji grzewczej.

Jak wynika z informacji przekazanych przez kierownika Działu Obsługi Kontrahentów Zewnętrznych  Marka Glesmana - inicjatora realizacji projektu, rozpoczęcie prac nastapi w marcu.

Zakaz odwiedzin

W związku ze zwiększoną zachorowalnością na grypę oraz infekcje grypopodobne odwiedziny pacjentów we wszystkich oddziałach szpitalnych wstrzymano z dniem 05.01.2013 roku do odwołania.