Mali Ratownicy c.d.

Im wcześniej zaczniemy uczyć udzielania pierwszej pomocy i im częściej będziemy to powtarzać, tym większa szansa, że ktoś kiedyś komuś pomoże. A to bardzo ważne, bo komórka mózgu nie może być w stanie niedotlenienia dłużej niż cztery minuty. Szybka pomoc ratuje życie.

09.05.2014r. byliśmy w Technikum nr.6 w klasie pierwszej o profilu technik budownictwa w Przemyślu ul . Dworskiego 97.