Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Osteoporoza 25.06.2014

Densytometria kostna jest metodą obrazowania gęstości kości, tym samym jest podstawowym narzędziem rozpoznania osteoporozy. Badanie jest nieinwazyjne, bezpieczne , trwa około 5 min i nie wymaga specjalnego przygotowania. Osteoporoza jest chorobą, która przebiega bezobjawowo, dlatego jest nazywana „cichą epidemią”.

     

Densytometria kostna jest metodą obrazowania gęstości kości, tym samym jest podstawowym narzędziem rozpoznania osteoporozy. Badanie jest nieinwazyjne, bezpieczne , trwa około 5 min i nie wymaga specjalnego przygotowania. Osteoporoza jest chorobą, która przebiega bezobjawowo, dlatego jest nazywana „cichą epidemią”.

W dniu 25.06.2014r. z okazji Dnia Chorych na Osteoporozę Oddział Reumatologii Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zorganizował akcję profilaktyczną z cyklu bezpłatnych badań densytometrycznych pod hasłem „ Nie łam się” Od godz. 9;00 – do 18:00 w osteobusie przebadanych zostało 104 osoby. Pielęgniarki z oddziału reumatologii dokonywały pomiarów kontrolnych ciśnienia tętniczego krwi oraz udzielały porad w zakresie zapobiegania miażdżycy, nadciśnieniu i osteoporozy. Wyniki badania z mobilnego centrum diagnostyki można było skonsultować z lekarzem reumatologiem, który podkreślał rolę witaminy D i wapnia w diecie oraz suplementację jako podstawowy element leczenia.

Przed badaniami densytometrycznymi gęstości kości fizjoterapeutka oddziału rematologi wykonała u pacjentów badania ankietowe.

Ilość ankietowanych 100 osób. Oceniając wynik wypełnionej ankiety tj. prawdopodobieństwo zachorowania na osteoporozę zakwalifikowanych do grupy ryzyka zostało 78% ankietowanych.. Wiek osób biorących udział w ankietowaniu to 89% ludzie powyżej 40 roku życia oraz 11% ludzie poniżej 40 roku życia.

Analizując ankiety grup podwyższonego ryzyka wystąpienia osteoporozy – 78% pacjentów, współistnieją następujące jednostki chorobowe:

  1. Nadczynność tarczycy lub nadczynność przytarczyc – 24% ankietowanych
  2. Reumatoidalne zapalenie stawów – 35% ankietowanych
  3. Okres menopauzalny przed 45 rokiem życia oraz choroby kobiece – 28%.

25% osób oznajmia w ankiecie, iż czas jaki poświęca na wysiłek fizyczny dziennie jest krótszy niż 30 minut, a korzystanie z naturalnego naświetlenia promieniami UV ( co najmniej 10 min dziennie twarz i kkg) lub zażywanie wit. D deklaruje 55% ankietowanych.

W trakcie badań stwierdzono osteoporozę w fazie konieczności zastosowania poważnego leczenia u 15 pacjentów, osteopenię w fazie konieczności natychmiastowego leczenia u 15 pacjentów, osteopenię w fazie konieczności zastosowania leczenia profilaktycznego u 29 pacjentów. Ogółem do leczenia i kontrolowanej przez lekarza profilaktyki w trakcie przeprowadzonych badań skierowano 59% pacjentów.

Biorąc pod uwagę końcowe wyniki ankiety dotyczące skłonności i predyspozycji do zachorowania na jednostkę chorobową - Osteoporoza ( wśród 100 ankietowanych pacjentów 78 osób w teście wykazało prawdopodobieństwo zachorowania ) , a wynikami badań densytometrycznych ( na 100 osób przebadanych 59 osób kwalifikowało się do konsultacji lekarskiej celem podjęcia natychmiastowej kontrolowanej profilaktyki oraz leczenia ) należałoby przyjąć celowość wykonywanie testów ankietowych w pierwszej kolejności a następnie na podstawie wyniku testu kierowanie na badanie densytometryczne gęstości kości.

Test sprawdzający predyspozycje w kierunku Osteoporozy znajduje się na naszej stronie internetowej szpitala w zakładce Promocja Zdrowia – Edukacja Zdrowotna.


Kategoria: