Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Święto Pieroga Przemyśl 2014

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu 03 sierpnia br przygotował kolejną edycję bezpłatnych badań analitycznych. Tym razem zaoferowano mieszkańcom gminy Ostrów badania nakierowane na wczesne wykrycie cukrzycy oraz chorób układu krążenia. Były to badania poziomu cukru, można było zmierzyć ciśnienie i nauczyć się metod prawidłowego mierzenia. Pacjenci otrzymali także specjalne broszury informacyjne.

Z akcji edukacyjno- zdrowotnej pomiaru ciśnienia skorzystało ponad 400 osób z czego dalsze konsultacje zalecono 35 osobom. Ponadto wykonano ponad 200 oznaczeń poziomu cukru we krwi. Stwierdzono, iż 30% wyników było nieprawidłowych w zakresie gospodarki cukrowej. Zalecono wizytę u lekarza POZ.
Kategoria: