Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

OŚWIADCZENIE

pracowników szpitala, w sprawie kolejnych żądań płacowych kierowanych do pracodawcy, przez niektóre działające w szpitalu organizacje związkowe tj. przez:

1. NSZZ "Solidarność"
2. Związek Zawodowy Pracowników Technicznej Obsługi Służby Zdrowia i Ratownictwa Medycznego
3. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia
4. Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych

Stanowczo potępiamy i sprzeciwiamy się działaniom związkowców, którzy występują z kolejnymi żądaniami płacowymi pomimo podpisanego kilka tygodni temu porozumienia z pracodawcą zgodnie, z którym wszyscy pracownicy uzyskali podwyżkę wynagrodzeń Działania takie, są przejawem nieodpowiedzialności, zacietrzewienia i w naszym odczuciu podszyte są celami politycznymi, mającymi związek z trwającą kampanią wyborczą do samorządów terytorialnych.
Takie zachowania organizacji związkowych budzą nasz zdecydowany sprzeciw, a co więcej, nie mają poparcia większości załogi i są jedynie przejawem poczynań wąskiej grupy związkowców.
Kolejne żądania płacowe, mają na celu jedynie wywołanie niepokoju i wprowadzenie szpitala na ścieżkę dezorganizacji pracy.
Pragniemy poinformować społeczeństwo Przemyśla, że nie akceptujemy działań w/w związków zawodowych. Nie godzimy się też na to, aby osoby o najniższych kompetencjach były jednakowo awansowane pod kątem wynagrodzeń z osobami na stanowiskach wymagających wyższego wykształcenia i związanych z odpowiedzialnością za zdrowie i życie pacjenta.
Nie zgadzamy się na to aby podwyżki były "po równo", jak żądają tego związkowcy.
Taka filozofia jest destrukcyjna, demotywacyjna, nie mobilizuje do podnoszenia kwalifikacji i nie daje rękojmi pozyskiwania do pracy lepiej wykształconych i kompetentniejszych pracowników.

Przemyśl, 12 listopada 2014r.

W imieniu pracowników zrzeszonych
w Związku Zawodowym Pielęgniarek i Położnych
Zarząd Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych


OŚWIADCZENIE

pracowników szpitala, w sprawie kolejnych żądań płacowych kierowanych do pracodawcy, przez niektóre działające w szpitalu organizacje związkowe tj. przez:

1. NSZZ "Solidarność" 
2. Związek Zawodowy Pracowników Technicznej Obsługi Służby Zdrowia i Ratownictwa Medycznego 
3. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia
4. Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych 

Stanowczo potępiamy i sprzeciwiamy się działaniom związkowców, którzy występują z kolejnymi żądaniami płacowymi pomimo podpisanego kilka tygodni temu porozumienia z pracodawcą zgodnie, z którym wszyscy pracownicy uzyskali podwyżkę wynagrodzeń Działania takie, są przejawem nieodpowiedzialności, zacietrzewienia i w naszym odczuciu podszyte są celami politycznymi, mającymi związek z trwającą kampanią wyborczą do samorządów terytorialnych. 
Takie zachowania organizacji związkowych budzą nasz zdecydowany sprzeciw, a co więcej, nie mają poparcia większości załogi i są jedynie przejawem poczynań wąskiej grupy związkowców. 
Kolejne żądania płacowe, mają na celu jedynie wywołanie niepokoju i wprowadzenie szpitala na ścieżkę dezorganizacji pracy. 
Pragniemy poinformować społeczeństwo Przemyśla, że nie akceptujemy działań w/w związków zawodowych. Nie godzimy się też na to, aby osoby o najniższych kompetencjach były jednakowo awansowane pod kątem wynagrodzeń z osobami na stanowiskach wymagających wyższego wykształcenia i związanych z odpowiedzialnością za zdrowie i życie pacjenta. 
Nie zgadzamy się na to aby podwyżki były "po równo", jak żądają tego związkowcy. 
Taka filozofia jest destrukcyjna, demotywacyjna, nie mobilizuje do podnoszenia kwalifikacji i nie daje rękojmi pozyskiwania do pracy lepiej wykształconych i kompetentniejszych pracowników. 

Przemyśl, 12 listopada 2014r.

W imieniu pracowników zrzeszonych
w Związku Zawodowym Pielęgniarek i Położnych
Zarząd Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych

Kategoria: