Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI

Palenie tytoniu od lat stanowi główna przyczynę wysokiej umieralności w dorosłej części populacji Polski, dlatego w Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu tj. 20 listopada br pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przemyślu oraz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu   gorąco zachęcali do rzucania palenia.

Działania antynikotynowe podejmowane w ramach akcji wynikają z Rządowego Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu i mają charakter priorytetowy.

W wielu miejscach Przemyśla zostały zamieszczone plakaty oraz ulotki informujące o szkodliwości palenia tytoniu.

 


Palenie tytoniu od lat stanowi główna przyczynę wysokiej umieralności w dorosłej części populacji Polski, dlatego w Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu   tj. 20 listopada br pracownicy  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przemyślu oraz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu   gorąco zachęcali do rzucania palenia.

Działania antynikotynowe podejmowane w ramach akcji wynikają z Rządowego  Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu i mają charakter priorytetowy.

 W wielu miejscach Przemyśla zostały zamieszczone plakaty oraz ulotki informujące o szkodliwości palenia tytoniu.

W czwartek w godz. od 10:30 do 13:00 zorganizowano wiele działań na stoiskach informacyjno- medycznych, zachęcając Przemyślanki do podjęcia próby rzucenia  palenia tytoniu.   Każda z Pań  mogła  bezpłatnie wykonać badanie ciśnienia tętniczego krwi, cukru, BMI , testy PEF, pulsoksymetrię oraz badanie na zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu . Kobietom, które wykazywały motywację do zaprzestania palenia jako zamiennik papierosa wręczano jabłko z Gospodarstwa Ogrodniczego Pana Mariana Szeligi w Żurawicy . 

W tym czasie odbywała się projekcja filmu  pt.” Nikotyna legalny narkotyk”, gdzie w przystępny i niekonwencjonalny sposób prezentowano tragiczne skutki nałogu, który corocznie pochłania tysiące ofiar. Interesujące doświadczenia laboratoryjne, wypowiedzi specjalistów, symulacje wzmacniały sugestywność  przekazu. 

Wszystkie działania podjęte w ramach  akcji „ Rzuć palenie razem z nami”  miały na celu uświadomienie o szkodliwości palenia.         

Kategoria: