Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Rok 2013 - Szpital na plusie

13 maja br. na posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu podsumowano rok 2013. Był to dobry rok dla Wojewódzkiego Szpitala. W oddziałach szpitalnych leczonych było ponad 47 tys. pacjentów, a w specjalistycznych poradniach przyjętych zostało prawie 45 tys. chorych tj. o 2,2 tys. więcej niż w roku poprzednim. Istotnym jest również fakt, iż w pozostałych jednostkach świadczących usługi medyczne ( POZ, RTM, chemioterapia, stomatologia, endoskopia, TK, rehabilitacja ambulatoryjna, domowe leczenie tlenem, programy lekowe), przyjętych zostało ponad 35 tys. chorych. NFZ sfinansował leczenie prawie wszystkich pacjentów, czekamy na wypłatę nadwykonań. Warto również podkreślić, iż ok. 1,5 mln zł Szpital pozyskuje z usług realizowanych odpłatnie na rzecz innych placówek medycznych, co jest efektem wysokiej jakości usług diagnostycznych, jak również około 3,5 mln zł z usług odpłatnych na rzecz placówek niemedycznych.


Mali Ratownicy VII

12.06.2014 ratownicy medyczni Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu gościli w Szkole Podstawowej nr. 15 w Przemyślu. Tym razem na festynie rodzinnym „MALI RATOWNICY” próbowali swoich sił w ratowaniu życia i zaopatrywaniu osób poszkodowanych.

Nowe Centrum Powiadamiania Ratowniczego już pracuje

Przyszedł czas na nowe, od dawna planowane i potrzebne centrum powiadamiania ratowniczego już pracuje.
W miesiącu maju br. CPR zmienił swoją lokalizację - został przeniesiony z budynku Straży Pożarnej do budynku Komendy Miejskiej Policji. Przeprowadzona modernizacja oraz nowa aranżacja pomieszczeń w budynku Policji pozwoliły na wydzielenie części powierzchni pod potrzeby przemyskiego centrum,  wyposażenie w nowe urządzenia oraz meble sprawiły, iż zdecydowanej poprawie uległy warunki funkcjonowania dyspozytorni.