Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Który to już raz szósty, siódmy. Nikt właściwie ....

Który to już raz szósty, siódmy. Nikt właściwie nie pamięta. Ważne jest to, że po raz kolejny uwielbiany przez dzieci pan w czerwonym płaszczu z siwą brodą z workiem prezentów na oddziałach dziecięcych pojawił się dn. 04 grudnia w asyście przedstawiciela firmy Inglot, dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w , wolontariuszy- młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu oraz członków Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu wraz z panią Prezes Bogusławą Pieczyńską.

I po raz kolejny nie przyszedł z pustymi rękoma. Każde dziecko, które ten wyjątkowy dzień musiało spędzić w szpitalu otrzymało prezent w postaci paczki ze słodyczami, owoce i soki.

Miło było patrzeć na radość i uśmiech na twarzach maluchów.

Organizatorzy dziękują serdecznie sponsorom dzięki ,którym akcja była możliwa:

Firmie INGLOT

Firmie SUPRA BROKERS

Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu

ZAPROSZENIE NA WIGILIĘ

 

DRODZY PRACOWNICY

 Nadchodzi jedyny w roku taki czas, kiedy przy wspólnym wigilijnym  stole można odnaleźć harmonię i życzliwość.

Z przyjemnością zapraszam Was na wspólne zorganizowanie i przygotowanie spotkania wigilijnego dnia 19 grudnia na godz. 16.00 na sali konferencyjnej szpitala. Inicjatywa jest sprawą otwartą, biletem wstępu niech będzie „ małe co nieco” np. ( ciasto, owoce, soki itp.)

Zainteresowanych prosimy o wcześniejszą informację , aby zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc.

Zgłoszenia proszę składać w pokoju 238 lub pod nr telefonu 50-41 do dnia 15.12.2014r.

RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI

Palenie tytoniu od lat stanowi główna przyczynę wysokiej umieralności w dorosłej części populacji Polski, dlatego w Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu tj. 20 listopada br pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przemyślu oraz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu   gorąco zachęcali do rzucania palenia.

Działania antynikotynowe podejmowane w ramach akcji wynikają z Rządowego Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu i mają charakter priorytetowy.

W wielu miejscach Przemyśla zostały zamieszczone plakaty oraz ulotki informujące o szkodliwości palenia tytoniu.

 


OŚWIADCZENIE

pracowników szpitala, w sprawie kolejnych żądań płacowych kierowanych do pracodawcy, przez niektóre działające w szpitalu organizacje związkowe tj. przez:

1. NSZZ "Solidarność"
2. Związek Zawodowy Pracowników Technicznej Obsługi Służby Zdrowia i Ratownictwa Medycznego
3. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia
4. Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych

Stanowczo potępiamy i sprzeciwiamy się działaniom związkowców, którzy występują z kolejnymi żądaniami płacowymi pomimo podpisanego kilka tygodni temu porozumienia z pracodawcą zgodnie, z którym wszyscy pracownicy uzyskali podwyżkę wynagrodzeń Działania takie, są przejawem nieodpowiedzialności, zacietrzewienia i w naszym odczuciu podszyte są celami politycznymi, mającymi związek z trwającą kampanią wyborczą do samorządów terytorialnych.
Takie zachowania organizacji związkowych budzą nasz zdecydowany sprzeciw, a co więcej, nie mają poparcia większości załogi i są jedynie przejawem poczynań wąskiej grupy związkowców.
Kolejne żądania płacowe, mają na celu jedynie wywołanie niepokoju i wprowadzenie szpitala na ścieżkę dezorganizacji pracy.
Pragniemy poinformować społeczeństwo Przemyśla, że nie akceptujemy działań w/w związków zawodowych. Nie godzimy się też na to, aby osoby o najniższych kompetencjach były jednakowo awansowane pod kątem wynagrodzeń z osobami na stanowiskach wymagających wyższego wykształcenia i związanych z odpowiedzialnością za zdrowie i życie pacjenta.
Nie zgadzamy się na to aby podwyżki były "po równo", jak żądają tego związkowcy.
Taka filozofia jest destrukcyjna, demotywacyjna, nie mobilizuje do podnoszenia kwalifikacji i nie daje rękojmi pozyskiwania do pracy lepiej wykształconych i kompetentniejszych pracowników.

Przemyśl, 12 listopada 2014r.

W imieniu pracowników zrzeszonych
w Związku Zawodowym Pielęgniarek i Położnych
Zarząd Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych