Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Podziękowanie dla WOŚP

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio otrzymał cenne prezenty. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała oddziałowi ratującemu życie - SOR aparat do znieczulenia ogólnego, analizator parametrów krytycznych, zestaw do trudnej intubacji, 2 kardiomonitory, respirator. Otrzymana aparatura medyczna to sprzęt wysokiej jakości umożliwiający w sposób bezpieczny i z zachowaniem wszystkich standardów diagnozować i leczyć.

Pragniemy serdecznie podziękować fundacji WOŚP za przekazany w darze specjalistyczny sprzęt medyczny, który przyczyni się do podniesienia standardów opieki medycznej. Zapewniamy, iż otrzymany sprzęt pozwoli na zapewnienie jeszcze lepszej opieki pacjentom Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

   

 

Kategoria: