Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Ogłoszenie

Postępowanie nr WSZ.ORG/4/46 /II-KO/2017


O G Ł O S Z EN I E


Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań tomografii komputerowej i rtg w oparciu o teleradiologię

i zaprasza do składania ofert

Szczegółowy opis warunków konkursu przedstawiony jest w załącznikach

 

Konkurs unieważniony 

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE.pdf)Ogłoszenie o konkursie32 kB2017-02-07 13:38
Pobierz plik (SWKO.pdf)Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert80 kB2017-02-07 13:39
Pobierz plik (załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert.doc)Załącznik nr 1 do SWKO61 kB2017-02-07 13:40
Pobierz plik (załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert.doc)Załącznik nr 2 do SWKO32 kB2017-02-07 13:40
Pobierz plik (UMOWA.pdf)Projekt umowy74 kB2017-02-07 13:41
Pobierz plik (Unieważnienie postępowania konkursowego.doc)Unieważnienie postępowania konkursowego.doc34 kB2017-02-24 07:52