Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Onkologia

Postępowanie nrWSZ.ORG/4/46 /IV-KO/2017

 

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Onkologicznej oraz

kompleksowe zabezpieczenie Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii przez 2 lekarzy polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz wykonywaniu zadań:
1) kierownika oddziału,
2) koordynatora w zastępstwie kierownika oddziału.

i zaprasza do składania ofert

R O Z S T R Z Y G N I Ę T E

 

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załącznikach

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie IV KO 2017.pdf)Ogłoszenie o konkursie32 kB2017-03-16 14:50
Pobierz plik (SWKO IV 2017.pdf)Szczegółowe warunki konkursu ofert75 kB2017-03-16 14:50
Pobierz plik (Załącznik nr 1.doc)Załącznik nr 1 - formularz ofertowy52 kB2017-03-16 14:52
Pobierz plik (Załącznik nr 2.doc)Załącznik nr 2 - wykaz personelu30 kB2017-03-16 14:53
Pobierz plik (projekt umowy.pdf)Projekt umowy100 kB2017-03-16 14:53
Pobierz plik (wyniki.doc)Wyniki konkursu30 kB2017-03-23 14:32