Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Ziemiopłody dla kuchni szpitalnej

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

zaprasza do składania ofert na:

„Dostawy dla Kuchni Szpitalnej w obiekcie położonym w Przemyślu przy ul. Słowackiego 85."

 

R O Z S T R Z Y G N I Ę T E

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków uczestnictwa w konkursie zawarte są w załącznikach

 

21 kwietnia 2017r.

Wynik postępowania (protokół wraz z ofertami) przedstawiony jest w załączniku.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zaproszenie do składania ofert.doc)Ogłoszenie o konkursie45 kB2017-04-04 14:59
Pobierz plik (Oferta- formularz ofertowy zał nr do zaproszenia.doc)Formularz ofertowy75 kB2017-04-04 14:59
Pobierz plik (Umowa ziemiopłody- projekt.doc)Projekt umowy55 kB2017-04-04 15:00
Pobierz plik (Wykaz asortymentowo - cenowy zał. nr 1 do umowy.xls)Załącznik nr 1 do umowy31 kB2017-04-04 15:00
Pobierz plik (Karta Kontroli Przyjęcia Towaru CCP1 zał. 2 do umowy.doc)Załącznik nr 2 do umowy33 kB2017-04-04 15:01
Pobierz plik (Wynik postępowania.pdf)Wynik postępowania782 kB2017-04-21 12:09
Pobierz plik (uzupełnienie informacji o rozstrzygnięciu postępowania.docx)Uzupełnienie informacji o wyniku konkursu12 kB2017-04-26 15:35