Radiologia

O G Ł O S Z EN I E
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Część I. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań tomografii komputerowej i rtg w oparciu o teleradiologię.
Część II. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisu badań USG w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej i Podstawowej Opiece Zdrowotnej.
Część III. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisu badań USG Doppler w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej i Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

i zaprasza do składania ofert

R O Z S T R Z Y G N I Ę T E

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, warunków konkursu itp znajdują się w załacznikach.

 

18 kwietnia 2017r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące SWKO znajdują się w załączniku

 

21 kwietnia 2017 r.

 

W związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informujemy, iż została wybrana następująca oferta:

w zakresie części I. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań tomografii komputerowej i rtg w oparciu o teleradiologię:

- CDO Provega Sp. z o.o. ul. Chopina 14, 20-023 Lublin

w zakresie części II. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisu badań USG w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej i Podstawowej Opiece Zdrowotnej:

- Obwód lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Plac Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów

Podpisanie umowy z wybranymi oferentami nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2017 roku. 

 

Ponadto, działając w oparciu o art. 150 ust. 1 punkt 1) (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1793) - postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie części III. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisu badań USG Doppler w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej i Podstawowej Opiece Zdrowotnej zostało unieważnione, ponieważ w przedmiotowym zakresie nie wpłynęła żadna oferta

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE.pdf)Ogłoszenie o konkursie33 kB2017-04-11 10:05
Pobierz plik (SWKO.pdf)Szczegółowe warunki konkursu ofert84 kB2017-04-11 10:05
Pobierz plik (załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert.doc)Załącznik nr 1 do SWKO76 kB2017-04-11 10:05
Pobierz plik (załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert.doc)Załącznik nr 2 do SWKO26 kB2017-04-11 10:06
Pobierz plik (Projekt umowy dot_ cz 1.pdf)Projekt umowy (cz. I)83 kB2017-04-11 10:06
Pobierz plik (Projekt umowy dot_ cz 2.pdf)Projekt umowy (cz. II)91 kB2017-04-11 10:07
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania do SWKO.pdf)Odpowiedzi na pytania514 kB2017-04-18 11:58
Pobierz plik (Wyniki konkursu.doc)Ogłoszenie wyniku postępowania37 kB2017-04-21 12:19