Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Zaproszenie do składania ofert

                 UNIEWAŻNIONY- BRAK OFERT.

Wykonanie robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych
polegający na przystosowaniu pomieszczeń dla Oddziału Dziennego Rehabilitacji i Gabinetu Rehabilitacyjnego w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjny

Zmiana treści umowy - umowa poprawiona -załącznik numer 6

Zmiana treści załącznika- zapytanie ofertowe sp 16  -załącznik numer 7