Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ogłasza konkurs ofert na udzielanie konsultacji w oddziale neonatologicznym z pododdziałem patologii noworodka na wniosek lekarza (młodszego asystenta), który pełni dyżur stacjonarny w oddziale.

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ogłasza konkurs ofert w zakresie udzielania świadczeń lekarskich w Zakładzie Rentgenodiagnostyki i Pracowni Tomografii Komputerowej i zaprasza do składania ofert.

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ogłasza konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej i zaprasza do składania ofert.

Ogłoszenie

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zatrudni diagnostę laboratoryjnego do pracy w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi z aktualnymi uprawnieniami serologicznymi (warunek konieczny).
Praca w ramach etatu.
Oferty zawierające CV wraz z przebiegiem dotychczasowej kariery zawodowej prosimy kierować na adres:
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
ul. Monte Cassino 18
37-700 Przemyśl
Bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonu: 16 677 5033

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ogłasza konkurs ofert w zakresie udzielania świadczeń lekarskich w Zakładzie Rentgenodiagnostyki i Pracowni Tomografii Komputerowej i zaprasza do składania ofert.

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ogłasza konkurs ofert na całodobowe świadczenie usług transportu sanitarnego w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu i zaprasza do składania ofert.