Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Zaproszenie do składania ofert

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl

 

Zaprasza do złożenia ofert

 

 na wykonanie mebli do zabudowy na wymiar dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśl- Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka oraz Oddział Onkologii z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii.

 

 

UNIEWAŻNIONY

Międzyszpitalny transport pacjentów

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
zaprasza do składania ofert  na:


Całodobowe świadczenie usług transportu międzyszpitalnego pacjentów wymagających opieki medycznej do placówek oddalonych powyżej 30 km od siedziby Zamawiającego.

 

Całodobowe świadczenie usługi transportu sanitarnego pacjentów wymagających specjalistycznej opieki medycznej (kierowca ratownik + ratownik medyczny) karetką typu ,,S” i ,,T” .

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza do składania  ofert na:

Całodobowe świadczenie usługi transportu sanitarnego pacjentów wymagających specjalistycznej opieki medycznej (kierowca ratownik + ratownik medyczny) karetką typu ,,S” i ,,T” .

 

POSTĘPOWANIE  UNIEWAŻNIONE

Zapytanie ofertowe

 R O Z S T R Z Y G N I Ę T E

Rozbudowa SAP o dodatkową centralę ppoż. zlokalizowaną na parterze budynek "D"-stanowisko ochrony .