Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Transport sanitarny na terenie Jarosławia i powiatu jarosławskiego pielęgniarki środowiskowej i lekarza na zabiegi i wizyty domowe oraz położnej na wizyty domowe w Przemyślu i okolicach a także pacjentów kierowanych przez lekarzy POZ na konsultacje...

ZAPROSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza do składania  ofert na:

„Transport sanitarny na terenie Jarosławia i powiatu jarosławskiego pielęgniarki środowiskowej i lekarza na zabiegi i wizyty domowe oraz położnej na wizyty domowe w Przemyślu i okolicach a także pacjentów kierowanych przez lekarzy POZ na konsultacje do poradni specjalistycznych lub leczenie szpitalne”

Dostawa samochodu typu furgon o DMC do 3,5 t.

ZAPROSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza do składania  ofert na:

„ Dostawę samochodu typu furgon o DMC do 3,5 t. ”

 

POSTĘPOWANIE  UNIEWAŻNIONE

Wykonanie i montaż tablic informacyjnych

ue1

 R O Z S T R Z Y G N I Ę T E

ZAPROSZENIE


Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie wraz z montażem 1 szt. tablicy informacyjnej oraz 3 szt. tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu, pn. „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”

Wykonanie okresowej kontroli w zakresie wynikającym z art.62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

 

R O Z S T R Z Y G N I Ę T E

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
zaprasza do złożenia ofert

 

na wykonanie, w terminie do 30.11.2017r. wszystkich budowli wykazanych w załączniku nr do niniejszego zapytania, okresowej kontroli w zakresie wynikającym z art.62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane w budynkach i obiektach Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

 

Zimowe utrzymanie dróg i placów

R O Z S T R Z Y G N I Ę T E

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
zaprasza do złożenia ofert

na zimowe utrzymanie parkingów, dróg i placów w sezonie zimowym 2017/2018, w okresie od dnia 04.11.2017 r. do 30.04.2018 r. na terenie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w kompleksie przy ul. Monte Cassino 18 i kompleksie przy ul. Słowackiego 85.

Wykonanie i montaż tablic informacyjnych

ue1

P O S T Ę P O W A N I E   U N I E W A Ż N I O N E 

ZAPROSZENIE


Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie wraz z montażem 1 szt. tablicy informacyjnej oraz 3 szt. tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu, pn. „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”