Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl

 

Zaprasza do złożenia ofert na:

 

Dostawa odzieży, obuwia dla ratowników medycznych Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Zaproszenie do składania ofert

O G Ł O S Z EN I E

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

REGON 000314684, NIP 795-206-69-84

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

                1.Udzielanie świadczeń zdrowotnych i kierowanie Oddziałem Urologicznym z Pododdziałem Urologii Onkologicznej

                2.Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym oddziale Ratunkowym

 

 

ROZSTRZYGNIĘTY

Zaproszenie do składania ofert

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl

 

Zaprasza do złożenia ofert

 

 na wykonanie mebli do zabudowy na wymiar dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśl- Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka oraz Oddział Onkologii z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii.

 

 

UNIEWAŻNIONY

Międzyszpitalny transport pacjentów

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
zaprasza do składania ofert  na:


Całodobowe świadczenie usług transportu międzyszpitalnego pacjentów wymagających opieki medycznej do placówek oddalonych powyżej 30 km od siedziby Zamawiającego.