Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Całodobowe świadczenie usługi transportu sanitarnego pacjentów wymagających specjalistycznej opieki medycznej (kierowca ratownik + ratownik medyczny) karetką typu ,,S” i ,,T” .

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza do składania  ofert na:

Całodobowe świadczenie usługi transportu sanitarnego pacjentów wymagających specjalistycznej opieki medycznej (kierowca ratownik + ratownik medyczny) karetką typu ,,S” i ,,T” .

 

POSTĘPOWANIE  UNIEWAŻNIONE

Zapytanie ofertowe

 R O Z S T R Z Y G N I Ę T E

Rozbudowa SAP o dodatkową centralę ppoż. zlokalizowaną na parterze budynek "D"-stanowisko ochrony .

Transport sanitarny na terenie Jarosławia i powiatu jarosławskiego pielęgniarki środowiskowej i lekarza na zabiegi i wizyty domowe oraz położnej na wizyty domowe w Przemyślu i okolicach a także pacjentów kierowanych przez lekarzy POZ na konsultacje...

ZAPROSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza do składania  ofert na:

„Transport sanitarny na terenie Jarosławia i powiatu jarosławskiego pielęgniarki środowiskowej i lekarza na zabiegi i wizyty domowe oraz położnej na wizyty domowe w Przemyślu i okolicach a także pacjentów kierowanych przez lekarzy POZ na konsultacje do poradni specjalistycznych lub leczenie szpitalne”

Dostawa samochodu typu furgon o DMC do 3,5 t.

ZAPROSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza do składania  ofert na:

„ Dostawę samochodu typu furgon o DMC do 3,5 t. ”

 

POSTĘPOWANIE  UNIEWAŻNIONE

Wykonanie i montaż tablic informacyjnych

ue1

 R O Z S T R Z Y G N I Ę T E

ZAPROSZENIE


Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie wraz z montażem 1 szt. tablicy informacyjnej oraz 3 szt. tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu, pn. „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”