Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

KONKURS

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu  

ogłasza Konkurs na kandydata na stanowisko

 

ZASTĘPCY DYREKTORA DO SPRAW LECZNICTWA

Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

zaprasza do składania ofert na:

zakup oleju opałowego typu lekkiego przeznaczonego do pieców wodnych – 20 tys. litrów

ROZSTRZYGNIĘTY

Szczegóły przedstawione sa w załączniku

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z EN I E

Na mocy porozumienia o wzajemnej współpracy z dnia 26 listopada 2015 r.

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

REGON 000314684, NIP 795-206-69-84

oraz

Szpital Wojewódzki OLK w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85

REGON 010647722, NIP 795- 206-40-11

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na terenie miasta Przemyśl oraz powiatu przemyskiego w zakresie:

Cz. 1 – Pozostawanie w gotowości oraz udzielanie świadczeń z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego i anestezjologicznego w miejscu wezwania – Oddział Chirurgii Naczyń z Blokiem Operacyjnym i Pracownią Angiologii

Cz. 2 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

Cz. 3 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Pracowni Hemodynamiki i Angiologii

i zaprasza do składania ofert

ROZSTRZYGNIĘTY

Szczegóły przedstawione sa w załączniku

KONKURS OFERT

O G Ł O S Z E N I E

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Cz. 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych i kierowanie Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

Cz. 2 - Udzielanie świadczeń zdrowotnych podczas normalnej ordynacji w godzinach ustalonych u Udzielającego Zamówienie na pełnienie dyżurów:

- w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

- w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

 

i zaprasza do składania ofert

ROZSTRZYGNIĘTY

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl

oraz

Szpital Wojewódzki OLK w Przemyślu

ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl


dotyczące konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych w obiektach Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu oraz Szpital Wojewódzki OLK w Przemyślu.

ROZSTRZYGNIĘTY


Szczegóły przedstawione sa w załącznikuOGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl

oraz

Szpital Wojewódzki OLK w Przemyślu

ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl


Na zimowe utrzymanie dróg i placów w Sezonie Zimowym 2016/2017 w okresie od dnia 04.11.2016r. do 30.04.2017 r. na terenie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18 i Szpitalu Wojewódzkim OLK w Przemyślu ul. Słowackiego 85.

ROZSTRZYGNIĘTY


Szczegóły przedstawione sa w załączniku


OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl


zaprasza do złożenia ofert

na wykonanie, w terminie do 18.11.2016r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont Oddziału Położniczego oraz Neonatologicznego na terenie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.


OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl

oraz

Szpital Wojewódzki OLK w Przemyślu

ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl

Na wykonanie, w terminie do 30.11.2016r. wszystkich budowli wykazanych w załączniku nr 2 i 2A do niniejszego zapytania, okresowej kontroli w zakresie wynikającym z art.62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane w budynkach i obiektach Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu oraz Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu.

UWAGA!

W treści umowy OLK zostały wprowadzone zmiany.

W zapytaniu ofertowym został zmieniony numer kontaktowy dla szpitala OLK.


ROZSTRZYGNIĘTY


Szczegóły przedstawione sa w załączniku