Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18

ogłasza

III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż aktywów trwałych stanowiących wyposażenie likwidowanej Stacji Kontroli Pojazdów.

Szczegółowy wykaz aktywów i warunki postępowania znajdują się w załacznikach

NIEROZSTRZYGNIĘTE - BRAK OFERT 

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z EN I E
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

o g ł a s z a   k o n k u r s   o f e r t

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
zabezpieczenia usług lekarskich w karetkach specjalistycznych stacjonowanych w Przemyślu i
w podstawowej nocnej i świątecznej opiece ambulatoryjnej i wyjazdowej

i zaprasza do składania ofert

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z EN I E
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

o g ł a s z a   k o n k u r s   o f e r t

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
zabezpieczenia usług lekarskich w karetkach specjalistycznych stacjonowanych w Przemyślu i
w podstawowej nocnej i świątecznej opiece ambulatoryjnej i wyjazdowej

i zaprasza do składania ofert

ROZSTRZYGNIĘTY

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18

ogłasza

II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż aktywów trwałych stanowiących wyposażenie likwidowanej Stacji Kontroli Pojazdów.

Szczegółowy wykaz aktywów i warunki postępowania znajdują się w załacznikach

NIEROZSTRZYGNIĘTE - BRAK OFERT 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT do 8 marca 2016 r., godz. 14:00!!!

Na mocy porozumienia o wzajemnej współpracy z dnia 26 listopada 2015 r.

Szpital Miejski w Przemyślu
37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85
REGON 180954820, NIP 795-252-69-31

oraz

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18
REGON 000314684, NIP 795-206-69-84


ogłaszają konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie
poprzedzającym zawarcie umowy
na udzielanie świadczeń zdrowotnych

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

OGŁOSZENIE

o przetargu na sprzedaż  aktywów trwałych

 

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18 ogłasza III pisemny przetarg nieograniczony (wcześniejsze przetargi odbyły się: I - w dniu 05.11.2015 roku, II - w dniu 15.02.2016r.) na sprzedaż niżej wymienionego środka trwałego:

Gammakamera dwugłowicowa

- typ : E CAM 
- nr inwentarzowy: ST005093 
- data zakupu: 30.06.2001 r.
- cena minimalna:  52 219,50  zł (brutto) 

Szczegóły dotyczące postępowania znajdują się w załącznikach

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18 ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż aktywów trwałych stanowiących wyposażenie likwidowanej Stacji Kontroli Pojazdów.

Szczegółowy wykaz aktywów i warunki postępowania znajdują się w załacznikach

NIEROZSTRZYGNIĘTE - BRAK OFERT 

OGŁOSZENIE

o przetargu na sprzedaż  aktywów trwałych

 

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18 ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony (I przetarg odbył się w dniu 05.11.2015 roku) na sprzedaż niżej wymienionego środka trwałego:

Gammakamera dwugłowicowa

- typ : E CAM
- nr inwentarzowy: ST005093
- data zakupu: 30.06.2001 r.
- cena minimalna:  83 551,00  zł (brutto) 

Szczegóły dotyczące postępowania znajdują się w załaczniku

ANULOWANY