Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

ZP/26/PN/2018

Dostawy systemu płyt z ograniczonym kontaktem z kością - postępowanie zostało ogłoszone na portalu SMART PZP.

ZP/14/PN/2018

Dostawy jednorazowych materiałów medycznych wykorzystywanych przy zabiegach chirurgicznych.

DZP/24/PN/2018

Dostosowanie budynku poszpitalnego do potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu

ZP/21/PN/2018

Dostawy materiałów szewnych, produktów specjalistycznych, siatek chirurgicznych i ginekologicznych.

ZP/8/PN/2018

Remont pomieszczeń sanitarnych na Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

ZP/20/PN/2018

Świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej

ZP/6/PN/2018

Dostawy odczynników (do badań z zakresu analityki, mikrobiologii, serologii, histopatologii i cytologii), materiałów i testów do wykonywania badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury i ich wyposażenia.

ZP/5/PN/2018

Sukcesywne dostawy pieluch jednorazowego użytku i pieluchomajtek dla dorosłych  dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ZP/18/PN/2018

  Dostawa mammografu cyfrowego wraz z wyposażeniem oraz specjalnymi narzędziami umożliwiającymi szybkie przeglądanie i ocenę badań wraz z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby mammografu.

 

INFORMACJA

W nawiązaniu do nowelizacji ustawy PZP wprowadzającej obowiązek  komunikacji elektronicznej zamawiających z wykonawcami  - Dyrekcja tut. szpitala uprzejmie prosi przyszłych potencjalnych wykonawców składających oferty do postępowań przetargowych o przygotowanie osób odpowiedzialnych za składanie ofert i zabezpieczenie ich w elektroniczny podpis. Powyższe ma na celu płynne wdrożenie ww. elektronizacji zamówień publicznych. 

DZP/15/PN/2018

Dostawa opatrunków, przylepców, kompresów i materiałów recepturowych.

ZP/4/PN/2018

Dostawy systemu gwoździ i płytek ograniczonego kontaktu z kością oraz biomateriałów do regeneracji chrząstki stawowej

DZP/9/PN/2018

Zakup wyposażenia + Wyposażenie nowej pracowni Hemodynamiki w sprzęt i meble II zadanie nr 5 w projekcie pn. „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu’’, realizowany w ramach Priorytetu VI Spójność przestrzenna i społeczna Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

ZP/2/PN/2018

Dostawy odczynników do wykonywania badań z zakresu immunochemii wraz z dzierżawą aparatury i sprzętu pomocniczego oraz dostawy materiałów do badań z zakresu mikrobiologii.