Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

DZP/36/PN/2018

Roboty remontowo-budowlane w obiektach szptalnych oraz wymiana wind.

ZP/27/PN/2018

Sukcesywne dostawy sprzętu wewnątrznaczyniowego do zabiegów hybrydowych i wewnątrznaczyniowych

ZP/19/PN/2018

Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego do Pracowni Hemodynamiki i Angiologii

ZP/28/PN/2018

Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego i laboratoryjnego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ZP/17/PN/2018

Wymiana agregatów prądotwórczych wraz z dostosowaniem instalacji zlokalizowanych w "Budynku Energetycznym" przy ul. Monte Cassino 18.

DZP/38/PN/2018

III Zakup wyposażenia + Wyposażenie nowej pracowni Hemodynamiki w sprzęt i meble II zadanie nr 5 w projekcie pn. „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu’’, realizowany w ramach Priorytetu VI Spójność przestrzenna i społeczna Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

ZP/7/PN/2018

Dostawa radiofarmaceutyków - postępowanie zostało zamieszczone na portalu SMART PZP.

ZP/26/PN/2018

Dostawy systemu płyt z ograniczonym kontaktem z kością - postępowanie zostało ogłoszone na portalu SMART PZP.

DZP/32/PN/2018

II Zakup wyposażenia + Wyposażenie nowej pracowni Hemodynamiki w sprzęt i meble II zadanie nr 5 w projekcie pn. „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu’’, realizowany w ramach Priorytetu VI Spójność przestrzenna i społeczna Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

ZP/21/PN/2018

Dostawy materiałów szewnych, produktów specjalistycznych, siatek chirurgicznych i ginekologicznych.

ZP/34/PN/2018

Zakup, montaż rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędnym wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

ZP/20/PN/2018

Świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej

ZP/30/PN/2018

Sukcesywne dostawy szybkich testów diagnostycznych, materiałów kontrolnych oraz odczynników do wykonywania badań z zakresu analityki i mikrobiologii oraz dzierżawa aparatu do badań immunohistochemicznych wraz z odczynnikami i panelem przeciwciał.

ZP/18/PN/2018

  Dostawa mammografu cyfrowego wraz z wyposażeniem oraz specjalnymi narzędziami umożliwiającymi szybkie przeglądanie i ocenę badań wraz z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby mammografu.