Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

ZP/28/PN/2017

Dostawy odczynników i testów do laboratoryjnej diagnostyki medycznej wraz z dzierżawą aparatury laboratoryjnej.

ZP/14/PN/2017

Dostawy odczynników, materiałów i sprzętu zużywalnego wraz z dzierżawą aparatury (Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej oraz Serologii) oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego.

ZP/12/PN/2017

Dostawa sprzętu jednorazowego dla pracowni hemodynamiki i angiologii II

ZP/26/PN/2017

Świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej

ZP/11/PN/2017

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych, książek medycznych i ewidencji księgowej oraz płyt. 

DZP/19/PN/2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

  1. Wykonanie robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniach Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii;
  2. Adaptacja pomieszczeń po Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej na Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;
  3. Wykonanie robót pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku warsztatowo - biurowym na pomieszczenia biurowe wydatek niekwalifikowalny w projekcie ,,Koordynowana opieka kardiologiczna w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu’’ oraz Przebudowa pomieszczeń w budynku warsztatowo – biurowym na pomieszczenia biurowe, w ramach zadania pn. "Koordynowana Opieka Kardiologiczna w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu", ul. Monte Cassino 18, 37 - 700 Przemyśl, działka ewid. nr 264/2, obręb 203.

ZP/9/PN/2017

Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku II.

ZP/21/PN/2017

Dostawy akcesoriów do witrektomii, odczynników do immunohistochemii, histopatologii i cytologii

ZP/2/PN/2017

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Dostawa leków.

ZP/20/PN/2017

Dostawy tlenu medycznego w stanie ciekłym z dzierżawą zbiornika oraz dostawa gazów medycznych w butlach dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

 

ZP/6/PN/2017

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Dostawy sprzętu jednorazowego dla pracowni hemodynamiki i angiologii oraz chirurgii naczyń.

ZP/18/PN/2017

Dostawa środków kontrastowych, płynów infuzyjnych, opatrunków i leków.

ZP/8/PN/2017

Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Postępowanie unieważnione.

ZP/4/PN/2017

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Dostawa pieluch j. u. dla dzieci i pieluchomajtek dla dorosłych.

ZP/3/PN/2017

Usługa napraw i okresowa obsługa techniczna pojazdów.