Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

ZP/8/PN/2018

Remont pomieszczeń sanitarnych na Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

ZP/6/PN/2018

Dostawy odczynników (do badań z zakresu analityki, mikrobiologii, serologii, histopatologii i cytologii), materiałów i testów do wykonywania badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury i ich wyposażenia.

ZP/48/PN/2017

Dostawa leków cytostatycznych, z programów lekowych i innych.

ZP/5/PN/2018

Sukcesywne dostawy pieluch jednorazowego użytku i pieluchomajtek dla dorosłych  dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ZP/51/PN/2017

Dostawy materiałów szewnych, produktów specjalistycznych, siatek chirurgicznych i ginekologicznych oraz dostawy opatrunków i materiałów recepturowych.                           

INFORMACJA

W nawiązaniu do nowelizacji ustawy PZP wprowadzającej obowiązek  komunikacji elektronicznej zamawiających z wykonawcami  - Dyrekcja tut. szpitala uprzejmie prosi przyszłych potencjalnych wykonawców składających oferty do postępowań przetargowych o przygotowanie osób odpowiedzialnych za składanie ofert i zabezpieczenie ich w elektroniczny podpis. Powyższe ma na celu płynne wdrożenie ww. elektronizacji zamówień publicznych. 

ZP/50/PN/2017

Dostawy zamkniętego systemu pobierania krwi do badań laboratoryjnych oraz dostawy odczynników, materiałów i testów do wykonywania badań z zakresu mikrobiologii wraz z dzierżawą aparatów i ich wyposażenia.

ZP/4/PN/2018

Dostawy systemu gwoździ i płytek ograniczonego kontaktu z kością oraz biomateriałów do regeneracji chrząstki stawowej

ZP/39/PN/2017

USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH ORAZ INNYCH WYTWARZANYCH PRZEZ

WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ŚW. OJCA PIO W PRZEMYŚLU

ZP/44/PN/2017

Dostawa wysokiej klasy mobilnego aparatu RTG z ramieniem C do badań i zabiegów naczyniowych zgodny z programem polityki zdrowotnej pn.: „Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020, w ramach zadania pn.: Wyposażenie/doposażenie w mobilne aparaty RTG z ramieniem C wysokiej klasy do operacji wewnątrznaczyniowych oddziałów chirurgii naczyniowej w roku 2017” dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

ZP/2/PN/2018

Dostawy odczynników do wykonywania badań z zakresu immunochemii wraz z dzierżawą aparatury i sprzętu pomocniczego oraz dostawy materiałów do badań z zakresu mikrobiologii.

ZP/18/PN/2017

Dostawa środków kontrastowych, płynów infuzyjnych, opatrunków i leków.

ZP/2/PN/2017

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Dostawa leków.

DZP/53/PN/2017

Dostawa wyposażenia dla nowotworzonej pracowni hemodynamiki w sprzęt i meble – w ramach zadania nr 6 pn. „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu’’, realizowany w ramach Priorytetu VI Spójność przestrzenna i społeczna Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.