Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Zakończone 2014

ZP/35/PN/2014

Dostawa ambulansu sanitarnego typu C o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony - wraz z dodatkowym wyposażeniem.