Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

OGŁOSZENIE

Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczenia magazynowego wraz z pomieszczeniem zaplecza o łącznej powierzchni 83,60 m 2 znajdującego się w Budynku Technicznym (Warsztatów) przy ul. Monte Cassino 18 z przeznaczeniem na magazyn.
ZP/37/PN/2014

Dostawa aparatu do znieczulenia i defibrylatora transportowego.

OGŁOSZENIE

o przetargu na sprzedaż aktywów trwałych

 

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18 ogłasza III przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż używanego sprzętu i wyposażenia pralni.

Wykaz używanego sprzętu i wyposażenia pralni w załączniku