Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

DZP/364/08/2014

Zaproszenie do złożenia oferty w ramach postępowania poniżej 30 000 EURO - certyfikacja Systemu Zarzadzania Jakością zgodnie z EN i ISO 9001 dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu wraz z podcertyfikatami dla oddziałów w Przemyślu na ulicach Bohaterów Getta1, Focha 2, Floriana 1, Rogozińskiego 30 oraz dla oddziałów w Dubiecku i Birczy.