Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

ZP/30/PN/2014

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do zabiegów wewnątrznaczyniowych oraz zabiegów hybrydowych i wkładów do strzykawki automatycznej.

ZP/26/PN/2014

Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz akcesoriów do toalety pacjenta.