Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

ZP/18/PN/2014

Termomodernizacja bloku B Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

ZP/19/PN/2014

Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych w obiektach Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 18.