Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

ZP/35/PN/2014

Dostawa ambulansu sanitarnego typu C o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony - wraz z dodatkowym wyposażeniem.

169/2014/N/Przemyśl

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

ZP/39/PN/2014

Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008 branża 38- dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino  18.

ZP/34/PN/2014

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do koronarografii, koronaroplastyki i ablacji.