Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

ZP/66/PN/2013

Zakup paliw płynnych do pojazdów Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

ZP/68/PN/2013

Świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu usług serwisowych w zakresie obsługi technicznej aparatury medycznej produkcji firmy SIEMENS.