ZP/13/PN/2015

Dostawa z montażem aparatu RTG z ramieniem C.