Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

ZP/10/PN/2015

Dostawa implantów do rekonstrukcji uszkodzeń stożka rotatorów barku i kotwic do mikrochirurgii oraz zestawów do pozyskiwania osocza bogato płytkowego.

ZP/7/PN/2015

Dostawa materiałów biurowych, kopert rtg oraz książek medycznych i ewidencji księgowej.

ZP/8/PN/2015

Dostawa pieluch jednorazowych, pieluchomajtek i podkładów jednorazowych.