Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

ZP/45/PN/2014

USŁUGA FINANSOWANIA ZOBOWIĄZAŃ SZPITALA POPRZEZ KREDYT BANKOWY W WYSOKOŚCI 30 000 000 ZŁOTYCH.