Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

ZP/52/PN/2013

Dostawa leków, materiałów szewnych i siatek przepuklinowych

DZP/407/09/2013

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2013 r.